Sınıflarımız

2 - 3 Yaş Sınıflarımız
Temel motor becerilerin yanı sıra psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen aktivitelerin olduğu sınıfımızdır.
3 - 4 Yaş Sınıflarımız
Çocuklarımızın yaşına uygun şekilde gelişimlerini destekleyici etkinliklerin olduğu sınıfımızdır.
4 - 5 Yaş Sınıflarımız
Çocuklarımızın sosyal ortamda ve bireysel gelişimlerini destekleyen aktivitelerin olduğu sınıfımızdır.
5 - 6 Yaş Sınıflarımız
Okul öncesi temel eğitimlerin verildiği, onları hayata ve okula hazırladığımız sınıfımızdır. Anasınıfına özel, ilkokul öğretmeni tarafından okuma-yazma eğitimi verilmektedir.